سفارش تبلیغ
صبا
فاتولز – جدیدترین ابزار رایگان وبمستر

145

کانالِ For Now I"m Winter نوشته بود :

[چاه هایی هستند، چاه هایی عمیق، که درون دل های ما حفر شده اند. پرنده ها هم بالایشان پرواز میکنند.]


- انقدر ژرفا گرفته ای در من که پرنده ها هم صدایت را نمیشنوند. در خالیِ چاه دلم میچرخی، در رویاهایم. و کسی تو را نمیشنود. و کسی طلبِ مرا نمیبیند  -


+ صدایم کن مریم


MeLoDiC

قالب