سفارش تبلیغ
صبا
فاتولز – جدیدترین ابزار رایگان وبمستر

146

دو ماهی هست به حسای بدم وقتِ نفس کشیدن هم نمیدم. و این قضیه داره در من نهادینه میشه کم کم. همین الان هم توی ذهنم میچرخه «پاشو یکم برقص مریم خانوم. بسه دلگرفتگی.»


+ صدایم کن مریم


MeLoDiC

قالب